ஆர்.சி.பி-யின் இந்த சீசன் எப்படி இருந்திருக்கும்?

20%
80%