நான்காவது முறையாக தொடரும் ஊரடங்கு - உங்கள் கருத்து என்ன?

#VikatanPoll | #Lockdown4Point0 | #Modi

2%
79%
8%
11%