ஐசிஎம்ஆரின் ஆணைப்படி 24 ஆயிரம் ரேபிட் கருவிகள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டிருப்பது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன?

#VikatanPoll | #CoronaVirus | #RapidKit

13%
80%
6%
1%